درباره جناب آقای ایرانمنش

بیوگرافی

مهزیار ایرانمنش هستم. ادبیات فرانسه را در دانشگاه اصفهان خوانده ام. زبان و ادبیات فرانسه را خیلی دوست دارم و از 7 سال پیش تدریس این زبان را شروع کرده ام.

Je m’appelle Mahziar Iranmanesh. Je suis né en 1990. J’ai étudié la littérature française à l’université d’Esfahan. J’adore la langue et la littérature française. J’enseigne le français depuis 7 ans.

مشکل ورود اپلیکیشن در اندروید های بالاتر از 9 رفع شدآپدیت کنید
+