درباره سرکار خانم هدیه رحمتیان!

بیوگرافی

هدیه رحمتیان هستم. متولد نهم اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و چهار.دارای مدرک لیسانس ادبیات انگلیسی و ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه باهنر کرمان هستم.کار تدریس را به صورت جدی از سال هشتاد و شش شروع کرده ام و حدود چهار سال است که با موسسه ی ماهان اسا همکاری میکنم. اوقات فراغت خود را صرف مطالعه و یادگیری میکنم چون بر این باورم که یادگیری برای یک معلم هرگز پایانی ندارد. به عنوان یک معلم سعی در ترغیب زبان اموزان برای یادگیری و تسهیل این امر در کلاس را دارم

I was born on April 29, 1985 in Kerman. As a student, I was shy, quiet, and hardworking. I attended Bahonar University, majored in English literature in 2003. Fortunately, my thirst for knowledge did not come to an end when I graduated in 2007. I was passionate about teaching English and this passion helped me gain profound knowledge in this area. I was admitted to Bahonar University to study TEFL in 2010. Today, I am an English teacher with almost eleven years of experience and I feel very happy about it.

I devote my free time to reading and learning in my field. I have come to believe that two main factors determine success: firstly, a person’s own determination and will to succeed and secondly, the support of people around you. As a teacher, I do my best to motivate my students and help them to eventually achieve considerable success in learning English and have fun simultaneously

آدرس سایت موسسه به mahanasa.com تغییر کرد لطفا از این پس از آدرس جدید استفاده نمایید